1. Levhart obláčkový: vyhynul v roce 2013

Levhart obláčkový. Obraz: Yuxi

Formosanský levhart obláčkový byl poddruh levharta lesního pocházejícího z Tchaj-wanu. Tyto leopardy byly vyhnány z jejich původního prostředí těžbou dřeva. Jejich přirozená kořist byla také zcela odstraněna a zbývajících pár zdecimovali pytláci, kteří je lovili pro jejich kožešiny.Vědci hledali 13 let a nenašel jsem žádnou stopu druhu; Expedice skončila v roce 2012 a v té době byl Formosanský levhart obláčkový určen k vyhynutí.