Fortnite to tak má mnoho tipů a triků že je těžké si je všechny pamatovat. Pokud jde o stavbu a střelbu, existují pokročilé taktiky, ale naštěstí ve hře existují i ​​snadné metody pro spoustu věcí. Ať už jde o mechanismus přidaný do hry, nebo něco, co hráči objevili sami, Fortnite lze hrát podle libosti uživatele.

Jeden z nejjednodušších triků zahrnuje automatické spouštění. Automatické spuštění je, když postava Fortnite běží sama vpřed bez jakéhokoli vstupu hráče. To může být důležitý mechanik, aby věděl, jestli hráč potřebuje cestovat na dlouhou vzdálenost napříč ostrovem bez vozidla.
Automatické spuštění ve Fortnite

(Image Credit: Epic Games)

(Image Credit: Epic Games)

Automatické spouštění ve Fortnite je poměrně jednoduchá metoda nepřetržitého běhu stejným směrem, aniž byste museli dotknout se ovladače nebo klávesnice. Když používáte ovladač, dvojité kliknutí na levou páčku způsobí automatické spuštění znaku. PC používá stejnou funkci. Jednoduše poklepejte na libovolnou klávesu, kterou použijete k pohybu vpřed.

Hráči Fortnite si všimnou symbolu vedle svého zdraví a štítové lišty. Objeví se řada tří různých stínovaných běžících siluet. Podle toho poznáte, že automatické spuštění bylo úspěšně zahájeno. Automatické spuštění zůstane nedotčené, dokud nebudou vybrána pohybová tlačítka nebo klávesy. Otevírání dveří, sbírání zbraní, střelba a stavba může stále probíhat, když je ve Fortnite zapnutý automatický běh.


Jak zapnout automatické spouštění ve Fortnite

(Image Credit: Forever Classic Games)

(Image Credit: Forever Classic Games)

Ve Fortnite přejděte do nabídky nastavení, ať už z hlavní oblasti nebo v bitevním královském zápase. V sekci Hra bude několik podsekcí. Přejděte úplně dolů, abyste našli Možnosti ovládání. Ve spodní části sekce přepněte možnost Automatické spuštění ovladače na možnost Zapnuto. To bude stejné, pokud používáte také klávesnici.